Identiteit in Beeld

Wat is Identiteit in Beeld?

Identiteit in Beeld is een middel waarmee individuele leerkrachten, schoolteams en beleidsmakers de kans krijgen de levensbeschouwelijke kwaliteit van hun onderwijs verder uit te bouwen. Het bestaat uit instrumenten, die een doelgericht ontwikkelingsproces op gang brengen.

"Soms hebben mensen een duwtje nodig om een gesprek over identiteit te beginnen. Wie die uitdaging aangaat, komt er eigenlijk altijd sterker uit."

Identiteit in Beeld biedt samenhang tussen

  • Competenties - van de leerkracht
  • Identiteitskenmerken - van de school en de vereniging
  • Kerndoelen godsdienstige/levensbeschouwelijke vorming - voor de leerlingen

De school heeft immers competente leerkrachten nodig om haar identiteit gestalte te geven en goede lessen godsdienstige/levensbeschouwelijke vorming te kunnen verzorgen. Dat geeft leerlingen de kans kerndoelen te bereiken.

Identiteit in Beeld onderscheidt scholen naar grondslag en uitgangspunten en richt zich op scholen van verschillende denominaties afzonderlijk.

Ontwikkel uw competenties

Met dit assessment ontwikkelt u uw professionele levensbeschouwelijke competenties. U maakt gebruik van een competentiescan. Deze scan past de SBL-competenties toe op het geven van het vak godsdienstige/levensbeschouwelijke vorming en uw bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van de school.

"Via het assessment heb ik ontdekt, dat ik de identiteit ook kan benoemen in de school. Als directeur ben ik nu bezig de identiteit te reactiveren en te revitaliseren."
Jan de Boer, directeur Dr. G. A. Wumkesschool, Joure

Het online gedeelte van dit assessment bestaat uit een competentiescan, een portfolio en een practicumvoorbereiding. De assessmentdag bestaat uit een practicum en enkele gesprekken, waaronder het adviesgesprek aan het einde van de dag.

Het assessment wordt afgestemd op de levensbeschouwelijke uitgangspunten of grondslag van uw school.

Opbrengst
Na deelname aan dit assessment heeft u in beeld welke competenties u verder kunt ontwikkelen. U kunt actie- en aandachtspunten opnemen in uw persoonlijke ontwikkelingsplan (POP).

Breng identiteit in beeld

Identiteitsscan: brengt identiteit in beeld
Met deze scan krijgt u een goed inzicht in de levensbeschouwelijke kwaliteit van uw onderwijs en de identiteit van uw school of vereniging. Een heldere en breed gedragen identiteit helpt de school bij het maken van onderwijskundige en andere keuzes, maar ook bij het reageren op wat er vanuit de samenleving op haar af komt.
De scan wordt afgestemd op de levensbeschouwelijke uitgangspunten of grondslag van uw school.

"Scholen en verenigingen kunnen de identiteitsscan goed gebruiken. De scan bevordert het gesprek over identiteit. Er komt een doelgericht en boeiend proces op gang."
Arda de Boer, adviseur levensbeschouwelijke educatie, Leeuwarden

Voor de school
In het schoolteam gebruikt u de identiteitsscan om planmatig en gericht te werken aan de identiteitsontwikkeling van de school. De scan wordt gehanteerd als Kijkwijzer en bevordert gesprek, stimuleert bewustwording en laat ontwikkelpunten zien. Alle deelnemers vullen de scan online in.

Voor de vereniging
Als vereniging gebruikt u identiteitsscan om de levensbeschouwelijke kwaliteit van de scholen snel in beeld te brengen. Alle deelnemers vullen de scan online in. Zo ontdekt u actie- en aandachtspunten voor bewust identiteitsbeleid.

Opbrengst
Nadat alle medewerkers de identiteitsscan online hebben ingevuld, heeft u inzicht in de identiteitskenmerken van uw school/scholen. Zo komen er actie- en aandachtspunten naar voren. De school neemt deze op in het schoolplan. De vereniging verwerkt ze in het strategisch beleidsplan.

Opbrengst

Opbrengst voor de school
Als schoolteam ontdekt u thema's, die voor uw school belangrijk zijn. U merkt bijvoorbeeld dat er vragen zijn over het vieren op school. U plant binnen een schoolplanperiode hoe en wanneer u daar mee aan de slag gaat. In de volgende schoolplanperiode herhaalt u de scan. U ziet waar de identiteit van de school sterker is geworden en ontdekt nieuwe aandachtspunten.

Opbrengst voor de vereniging
Als alle deelnemers de scan online hebben ingevuld ontdekt u waar de sterke en de zwakke punten liggen als het gaat om de identiteitsontwikkeling van de scholen en van de vereniging. Binnen een schoolplanperiode plant u hoe en wanneer deze punten aangepakt worden. In een volgende schoolplanperiode wordt de scan herhaald. Dat geeft richting aan bewust identiteitsbeleid.

Belangstelling?

Wilt u weten of de identiteitsscan iets is voor uw organisatie? Of wilt u een ontwikkelingsgericht identiteitsassessment doorlopen? Of wilt u uw medewerkers een ontwikkelingsgericht identiteitsassessment aanbieden?

Neem vrijblijvend contact op met Arda de Boer – van Veen (dinsdag en woensdag) of Pieter Witteveen (donderdag).

T 058 2441891
E info@identiteitinbeeld.nl

Centrum voor Levensbeschouwing
Adres: Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden
Postbus 1298, 8900 CG Leeuwarden

Identiteitsscan

Wilt u weten of het Ontwikkelingsgericht Identiteitsassessment iets is voor uw organisatie? Of wilt u uw medewerkers een competentiescan laten doorlopen?

Vul onderstaand formulier in. Wij nemen vrijblijvend met u contact op om uw situatie te bespreken.

Iets voor u?

Wilt u meer weten over Identiteit in Beeld? Hebt u belangstelling voor de identiteitsscan of voor het ontwikkelingsgericht identiteitsassessment? Neem dan contact op met Arda de Boer, adviseur levenbeschouwelijke educatie.

E-mail: a.de.boer@centrumvoorlevensbeschouwing.nl

Vul onderstaand formulier in. Wij nemen vrijblijvend met u contact op om uw situatie te bespreken.